Links for beautifulsoup

BeautifulSoup-3.0.8.1.tar.gz